Akutt hundesykdom

 

 

– Denne siden vil bli oppdatert regelmessig med informasjon om sykdommen og råd til hundeeiere –

Flere veterinærer har de siste ukene fått inn hunder med alvorlig diaré. Årsaken til sykdomstilfellene er ikke kjent, men Mattilsynet anbefaler hundeeiere å begrense nærkontakten mellom hunder og å holde hunder i bånd slik at man har kontroll på dem.

Siste nytt oppdatert 13. september
Mattilsynet melder at fra torsdag til fredag har Mattilsynet mottatt én ny melding om en hund som har lignende symptomer på sykdom. Tilfellet er fra Vestfold.

Siste status 12.september

Mattilsynet melder fra at siden onsdag har Mattilsynet mottatt åtte nye meldinger om enkeltstående tilfeller av hunder som har lignende symptomer på sykdom. En av hundene har dødd. Tilfellene er fra Buskerud, Vestfold, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

Det er viktig å huske på at disse symptomene forekommer hos hunder, men da ofte med mindre akutt sykdomsforløp. innledningsvis har det kommet flest meldinger om sykdomstilfeller i Oslo-området.

Så langt er det ingen fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med hensyn til alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, turområder og lignende. Mattilsynet går aktivt ut sammen med Veterinærinstituttet, NMBU Veterinærhøgskolen og veterinærklinikker for å innhente informasjon om sykdomstilfeller. Det er et omfattende arbeid å systematisere data om de syke hundene og å finne eventuelle fellestrekk eller forbindelser mellom tilfellene. Så langt har det kommet inn cirka 60 svar på denne spørreundersøkelsen om tilfeller av akutt blodig diaré på hund, som er sendt ut til veterinærer. Foreløpig vurdering av disse viser ingen sammenheng mellom tilfellene som gir et klart spor å følge videre i utredningen.

Det er positivt at det i de fleste tilfeller der det bor flere hunder i samme dyrehold er bare en hund som er blitt syk. Dette kan tyde på at en eventuell sykdom ikke er veldig smittsom mellom hunder.

Flere hunder skal obduseres de kommende dagene, og i tillegg analyseres prøvemateriale fra syke hunder.

Veterinærinstituttet følger flere spor i samarbeid med Mattilsynet i håp om å oppklare de mange tilfellene av syke og døde hunder i det siste. Bakteriene som er funnet på flere hunder er et slikt spor, men det er fortsatt mye som er usikkert rundt dette, og det er derfor viktig å holde på også andre spor.

Veterinærinstituttet har funnet bakteriene Providencia alcalifaciens og Clostridium perfringens hos et flertall av de obduserte hundene og hos flere syke hunder uten at vi pr. i dag kan si noe om dette er årsaken til symptomene vi ser. Vi vil fortsette å søke etter Providencia alcalifaciens i prøver fra flere dyr. Denne bakterien kan gi diaré, noe som også er kjent hos mennesker.

Veterinærinstituttet undersøker nå forekomsten av bakterien i prøver fra friske hunder. Denne kartleggingen av normalsituasjonen er ikke avsluttet, men det ser ut til at denne bakterien forekommer naturlig hos noen friske hunder.

Veterinærinstituttet undersøke bakteriene fra de positive prøvene for å se om det er mulig å påvise nært slektskap. Dette kan si oss noe om det er et utbrudd, flere utbrudd eller en serie av enkelttilfeller vi opplever. Svar på dette er ventet til helgen.

Beroligende mht smitte

Det er så langt kommet inn ca. 60 svar på Veterinærinstituttets og Mattilsynets spørreundersøkelse som ble utarbeidet sammen med NMBU Veterinærhøgskolen. Her ber vi veterinærer rapportere detaljert om tilfeller av akutt blodig diaré på hund. Foreløpig vurdering av disse viser ingen sammenheng mellom tilfellene som gir et klart spor å følge videre i utredningen.

Av de 60 hundene, som så langt er innrapportert på spørreskjema og som har vært alvorlig syke, er 46 allerede blitt friske igjen. Dette indikerer at de fleste hundene blir friske.

En positiv nyhet er at det i de fleste tilfeller der det bor flere hunder i samme dyrehold er bare én hund som er blitt syk. Dette kan tyde på at en eventuell sykdom ikke er veldig smittsom mellom hunder.

 

Hva vet vi så langt?

 • Siden onsdag har Mattilsynet mottatt åtte nye meldinger om enkeltstående tilfeller av hunder som har lignende symptomer på sykdom. En av hundene har dødd. Tilfellene er fra Buskerud, Vestfold, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.
 • Siden mandag har Mattilsynet mottatt én ny melding om en hund som har lignende symptomer på sykdom. Tilfellet er fra Østfold. Det har i tillegg kommet færre meldinger om hunder med mer moderate symptomer.
 • Veterinærinstituttet har mandag påvist bakterien Providencia alcalifaciens i to av de tre hundene som ble obdusert i går søndag 8. september. Det vil si at det til sammen er funnet denne bakterien i til sammen syv hunder (seks obduserte og en levende). Dette gir verdifull informasjon for det videre arbeidet. Prøvene fra en hund vil bli undersøkt videre for denne bakterien.
 • I disse tre hundene er det ikke påvist bakterien Clostridium perfringens.
 • Obduksjon av to nye hunder mandag viser sammenfallende sykdomstegn med tidligere funn på obduksjon med blodig tarmbetennelse.
 • En spørreundersøkelse er sendt ut for å samle inn og registrere informasjon til analyse. Det er sendt SMS til 2000 veterinærer over hele landet, mens epost er sendt til klinikkene. Vi ber veterinærene registrere alle tilfeller med symptomer som blodig diare, oppkast og nedsatt allmenntilstand på hund siden 1. august og framover. Veterinærene må da kontakte hundeeier for å kunne besvare skjemaet godt.
 • Mattilsynet har siden søndag mottatt fire nye meldinger om enkeltstående tilfeller av hunder som har lignende symptomer på sykdom. Disse tilfellene er fra Oslo, Akershus og Sogn og Fjordane. To hunder kommer til Veterinærinstituttet mandag for obduksjon.
 • Mattilsynet har per nå ikke dokumentasjon som tilsier unormal forekomst av symptomene andre steder enn i Oslo-området.
 • I tillegg til rådene som alt er ute, minner vi om hvor viktig det er å bruke hundepose til alle hundeeiere. Oppdaterte råd til hundeeiere finner dere på nettsiden til Mattilsynet.
 • Mattilsynet har videresendt informasjon til Veterinærinstituttet søndag 8. september om sykdomstilfeller med lignende symptomer fra Nordland, Oslo, Vestfold, Aust-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Buskerud, Hedmark, Rogaland, Østfold, Sogn og Fjordane, Telemark og Akershus.
 • Søndag formiddag kom det fire nye meldinger om enkeltstående tilfeller av hunder som har lignende symptomer på sykdom. En av hundene ble avlivet grunnet sykdommens akutte forløp og en døde før den kom til veterinærklinikk. Meldingene kommer fra Møre og Romsdal, Vestfold, Buskerud og Nordland. Samlede tall for antall døde eller syke er usikre tall.
 • Obduksjon av de tre første hundene viser tydelige tegn på alvorlig tarmsykdom. Patologene observerte en svært blodig tarmbetennelse, og har eliminert de vanligste årsakene til blodig tarmbetennelse, som for eksempel en salmonellainfeksjon.Obduksjoner ved Veterinærhøgskolen viser tilsvarende patologiske funn. Les mer her.
 • Obduksjonene ved Veterinærinstituttet og påfølgende laboratorieanalyser har påvist to bakterier i unormalt store mengder. Disse bakteriene er Clostridium perfringens og Providencia alcalifaciens.
 • Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Veterinærhøgskolen har sendt ut et foreløpig spørreskjema til et begrenset antall tilfeller for å få formet et mer presist, men samtidig bredere og videre distribuert spørreskjema. Det nye spørreskjemaet sendes til dyreklinikker og privatpraktiserende veterinærer søndag 8. september.
 • Antall hunder med lignende symptomer økte fra 20. august 2019. Dyreklinikker rapporterer om flere tilfeller i august 2019 enn samme måned året før. Flere dyreklinikker bes nå om å hjelpe til med å sammenligne statistikk.

 

Råd til dyreeier:

 • Begrens nærkontakten mellom hunder og å holde hunder i bånd slik at man har kontroll på dem.
  • Når hunder luftes bør de ikke få hilse på hundene de møter på veien eller i parken så lenge situasjonen er uavklart.
  • å unngå nærkontakt med andre hunder innebærer at hundeeiere bør gjøre en selvstendig vurdering av om de skal delta på dressurkurs, utstillinger, jaktprøver og liknende, som innebærer tettere ansamlinger av hunder inntil denne saken er avklart eller det har kommet ny informasjon.
 • Hunder som viser sykdomstegn bør som vanlig tas med til veterinær så raskt som mulig.
 • Ikke bytt hundefôr på friske hunder
  • Dette er fordi fôrbytte generelt kan føre til irritert tarm/diarè noe som er ugunstig i denne situasjonen da man ønsker en optimal tarmfunksjon ved en eventuell sykdom, samt at fôr ikke er utelukket som årsak.
  • Veterinærinstituttet har ingen informasjon om at dette medfører riktighet, tvert om ser vi et bredt spekter av fôrprodukter i det materialet vi har til nå – noe som understreker kompleksiteten i saken. Fôr er bare en av mange ulike «spor» som følges opp som også vann, sopp, parasitter, bakterier og virus osv.
 • Hundeeiere bør følge de rutinene for vaksinering som veterinæren anbefaler.
 • Hunder som har redusert allmenntilstand og diaré til å kontakte sin veterinær eller dyreklinikk.
 • Hundeeiere som skal til veterinær bør også unngå nær kontakt med andre hunder, og ved mistanke om alvorlig sykdom bør dyreeiere henvende seg til klinikken før hunden tas med inn slik at smittereduserende tiltak kan iverksettes fra klinikken sin side.
  • Når du ankommer klinikken med en hund som viser symptomer på sykdommen, la hunden sitte i bilen til du har fått nærmere informasjon fra veterinæren. 

Områder

 • Totalt har Mattilsynet mottatt informasjon om sykdomstilfeller med lignende symptomer fra Oslo, Akershus, Nordland, Vestfold, Aust-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Buskerud, Hedmark, Rogaland, Østfold, Sogn og Fjordane, Telemark.

Ikke få panikk

Oppkast og diaré er relativt vanlig på hund, og de blir ofte fort friske ved konservativ behandling som faste i en kortere periode, skånekost og tilskudd som f.eks zoolac og diakur. Vanligvis har disse hundene en ok allmenntilstand og ingen feber. Da sykdommen som nå sprer seg på hund har alvorlige symptomer som dårlig allmenntilstand, blodig oppkast og diaré, er det derfor ekstra viktig å følge med på hunden og hvordan symptomene utvikler seg hvis den skulle få milde symptomer. Ser man at hunden blir allment dårlig eller har blod i oppkast/blodig diaré, kontakt veterinær umiddelbart for å få igangsatt en mer bredspektret/aggressiv behandling med f.eks oppstalling på klinikk. Det er svært viktig at man lar hunden vente i bilen til nærmere beskjed fra veterinær da man ankommer klinikkområdet.

 

 

I linken under vil du få oppdatert informasjon om arbeidet til Mattilsynet og veterinærinstituttet.
Mattilsynet: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/alvorlig_sykdom_hos_hunder.36018
Veterinærinstituttet: https://www.vetinst.no/dyr/smadyr/akutt-hundesykdom-september-2019-dette-vet-vi