Akutt hundesykdom

 

 

– Denne siden vil bli oppdatert regelmessig med informasjon om sykdommen og råd til hundeeiere –

Flere veterinærer har de siste ukene fått inn hunder med alvorlig diaré. Årsaken til sykdomstilfellene er ikke kjent, men Mattilsynet anbefaler hundeeiere å begrense nærkontakten mellom hunder og å holde hunder i bånd slik at man har kontroll på dem.

Oppdatering fra Veterinærinstituttet 26/9-19

Veterinærinstituttet har påvist slektskap mellom bakterier i forbindelse med akutt hundesykdom i Norge. Dette er et utbrudd som har rammet flere hunder, men som nå er på hell.

Mattilsynet opphever det generelle rådet om å begrense nærkontakt mellom hunder. Mattilsynet og Veterinærinstituttet mottar nå få meldinger om hunder med blodig diaré fra veterinærer. Det er også klart at alle sykdomstilfellene ikke kan settes i sammenheng med hverandre.

Mange av de meldte sykdomstilfellene er fra noen fylker på Østlandet, der hundetettheten også er stor. Veterinærinstituttet og Mattilsynet mener at flere hunder i dette området ville blitt syke dersom dette hadde vært en sykdom som smittet effektivt mellom hunder. Dette gjelder selv om hundeeiere har overholdt Mattilsynets råd til nå.  Informasjonen vi har mottatt viser også at i de fleste tilfeller der én syk hund bor sammen med andre hunder, har kun den ene hunden blitt syk.

Mattilsynets råd til hundeeiere

  • Husk at du som hundeeier har ansvar for å vurdere om hunden din er frisk og ikke utgjør en smittefare for andre, dersom du tar den til steder der flere hunder er samlet (f.eks. hundeansamlinger, utstillinger, hundebarnehager, o.l.).
  • Dersom hunden din viser symptomer på sykdom bør du ikke la den hilse eller snuse på andre hunder på tur.
  • Sørg for at hunden din får luftingen og mosjonen den trenger.
  • Plukk opp avføring etter hunden din og kast det i en søppelkasse.
  • Kontakt veterinær hvis du oppdager symptomer på sykdom som kan trenge veterinærmedisinsk behandling. Ring veterinæren før du tar med deg akutt alvorlig syk hund til klinikken.
  • Følg veterinærens vaksineanbefaling.

 

 

I linken under vil du få oppdatert informasjon om arbeidet til Mattilsynet og veterinærinstituttet.
Mattilsynet: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/alvorlig_sykdom_hos_hunder.36018
Veterinærinstituttet: https://www.vetinst.no/dyr/smadyr/akutt-hundesykdom-september-2019-dette-vet-vi