Progesteron

Vi har nå fått inn progesteron til våre blodprøvemaskiner! Progesteron brukes til å finne det optimale parringstidspunktet på hund.
Hos oss får du svar på prøven under konsultasjonen og slipper dermed å vente på at prøven sendes til sentrallaboratoriet med posten.

Se kildebildet