Laboratorie

Vi har en eget moderne laboratorie hvor vi analyserer blodprøver, urinprøver, parasittundersøkelser, bakteriologi og samt prøver fra ører, hud og hår.

I 2017 oppdaterte vi til de nyeste blodprøvemaskinene til idexx, som gjør at du kan få svaret på blodprøven under konsultasjonen. Disse gir oss mulighet til utvidete undersøkelser som gjør det lettere for oss å stille en sikrere diagnose av ditt dyr. I slutten av 2017 vil idexx oppdatere maskinene sånn at vi kan undersøke progesteron og crp på klinikken.

Blod
 • Blodkjemi
 • Hematologi
 • Hurtigtest, f.eks. Diabetes Mellitus
 • Mikroskopi
Urin
 • Dyrking med resistensbestemmelse
 • Urinstix
 • Refraktometer
Parasitologi
 • mikroskopisk undersøkelse
 • sedimentering, flotasjon og modifisert Baermann av avføringsprøver
Bakteriologi
 • Dyrking med resistensbestemmelse
 • Mikroskopi

Veterinær (DVM) Pernille Eline Langaanes hadde sin avsluttende hovedoppgave om endoparasitt på hund og har god kunnskap om temaet.

Prøver vi ikke analyserer på klinikken blir sendt til eksterne laboratorier som sentrallaboratoriet.