Røntgen og ultralyd

Røntgen

Røntgen brukes for å stille diagnoser og for rutinemessige undersøker av skjelettet i forbindelse med avl, f.eks hofteleddsdysplasi (HD). Diagnostiske undersøkelser innebærer f.eks. røntgen av fordøyelseskanalen for å bekrefte eller avkrefte mistanke om fremmedlegeme, hjerte- og lungeundersøkelse og undersøkelse av skjelett.

Vi har et moderne digitalt røntgenutstyr og tilbyr:

  • Rutine undersøkelser som AD/HD m.m.
  • Kliniske undersøkelser som beinbrudd, hjertefeil og fremmedlegemer m.m. 

 

Ultralyd

Ultralyd brukes som diagnostisk hjelpemiddel bl.a. ved lidelser i urinveier, fordøyelsessystemet, hjertet og prostata, men også for drektighetsundersøkelser.

Vi har en ny ultralyd med avansert veterinær programvare og tilbyr:

  • Diagnostiske undersøkelser med hensyn til livmorbetennelse, urinstein o.l.
  • Drektighetsundersøkelse